Phòng khám da liễu - Bác sĩ Ngọ

PHÒNG KHÁM DA LIỄU – THẨM MỸ
BÁC SĨ NGỌ

Địa chỉ: 141 Mật Sơn, Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
SĐT: 0949 026 139
ngodalieu@gmail.com